Sağlık Turizmi Eğitimi Verilecek

Düzce Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Sağlık Turizmi eğitimi verebilecek 9 üniversite arasına girerek bu konuda yetkilendirilmiş yükseköğretim kurumlarından birisi oldu.

“AMACIMIZ TOPLUMDA FARKINDALIĞI ARTIRMAK”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez tarafından imzalanan protokolle, sağlık hizmeti alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunulacak.

Dü Sağlik İhracat

Protokol dâhilinde sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele Sağlık Turizmi alanlarında eğitimler verilecek. Bu alanda çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı program sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Marka değerinin artması için hibe verilecek

Türkiye’de güncel sağlık turizmi devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fuat Yalman, imzalanan protokol ile sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderlerinin (Düzce Üniversitesi’nden çevrim içi veya yüz yüze alacağı sağlık turizmi eğitimine ilişkin eğitim giderleri)  yüzde 60 oranında destekleneceğini belirtti.

Son zamanlarda sağlık turizmi sektörünün devlet tarafından desteklenen ve oldukça önem verilen bir sektör haline geldiğine işaret eden Yalman, sektörün gelişmesi, niteliğinin artması ve marka değerinin yükseltilmesi adına birçok teşvik ve hibe ile desteklenmekte olduğuna vurgu yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve tedavi amaçlı olarak hasta kabul eden/getiren sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine 100 milyon TL’yi aşan tutarda destek verildiğini ifade eden Yalman, “Geri ödemesiz olarak verilen bu desteklerden; medikal turizm (hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, muayenehane), termal turizm, SPA-Wellness veya ileri yaş ve engelli bakımı alanlarında faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşları ile yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık, ulaşım, konaklama ve organizasyon hizmetleri sunan tüm sağlık turizmi şirketleri faydalanabilmektedir.” açıklamalarında bulundu.

2023-2024 yılında geçerli olmak üzere sağlık turizminin gelişmesine yönelik olarak ‘Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ gereğince verilen desteklerin yeniden düzenlendiği bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Yalman, “Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşu, Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler kısmı olarak destek kapsamındadır. Bu destekler geri ödemesiz hibe olarak verilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Öncü Haber

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: