Sağlık Turizm Pazarlamasında Yapay Zekâ ve Teletıp Uygulamaları

Özge Aykın  Fazilet Uluhan İsmail Gümüş Şamil Çabuk Uğur Bozbayır Volkan Duran Cem Özbay Burcu Özbay Şafak Ezgi Gündoğmuş Merve Türkegün Şengül İshak Suat Övey

https://doi.org/10.52148/ehta.1396111

Öz

Sanayi devrimi ile hızlanan teknolojik gelişmeler sağlık turizmi pazarlanmasında etkin olarak kullanılmaya başlanmış, sağlık turizminde uygulanabilirliği ülkeler arası hatta kıtalar arası rekabeti arttırmıştır. Yapay zeka ve tele tıptayaşanan teknolojik ilerlemeler sağlık turizmi kapsamında yapılan seyahatleri zamansal ve ekonomik olarak maliyeti düşürürken sağlık turizminde her geçen gün verimliliği ve sağlık hizmetlerinden faydalanan hasta sayısını arttırmaktadır. Yapay zeka ve tele tıp; teşhis, tanı ve tedavi hizmetlerini hızlandırmakta, Covid 19 gibi küresel çaptaki pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunucularına kesintisiz ulaşmada alternatif olması nedeniyle kullanımı da artmaktadır. Bu çalışma da nitel analiz uygulanmakta ve yapay zeka ile tele tıp uygulamalarını sağlık turizmi pazarlaması açışından değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmiyapay zekapazarlamadijital pazarlamateletıp.

Kaynak: Aykın, Ö., Uluhan, F., Gümüş, İ., Çabuk, Ş., vd. (2023). Artificial Intelligence And Telemedicine Applications In Health Tourism Marketing. Eurasian Journal of Health Technology Assessment, 7(2), 134-149. https://doi.org/10.52148/ehta.1396111

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ehta/issue/81550/1396111

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: