Medikal Turizm Kapsamında Hizmet Veren Hekimlerin Sağlık Turistleri ile Yaşadıkları Sorunlar

Gülay Özdemir Yılmaz Cihangir Tekli 

https://doi.org/10.31795/baunsobed.1209242

Öz

Bu çalışmada, medikal turizm kapsamında hizmet veren hekimlerin turistler ile yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçlanmıştır. Yaşanılan sorunları tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, medikal turizm alanında talep gören illerden biri olan İstanbul’da sağlık turistlerine hizmet veren, aynı zamanda klinik ya da poliklinik sahibi olan hekimler ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hekimler ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşme sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş, hekim-sağlık turisti arasında, refakatçi sayısının fazlalığı, hasta ve yakınları ile iletişim, randevularda gecikme ve kültürel farklılıklarından kaynaklı sorunların yoğun bir şekilde yaşandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiMedikal TurizmSağlık TuristiHekimHealth TourismMedical TourismHealth TouristPhysician

Kaynak: Özdemir Yılmaz, G., & Tekli, C. (2023). Medikal turizm kapsamında hizmet veren hekimlerin sağlık turistleri ile yaşadıkları sorunlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(49), 409-425. https://doi.org/10.31795/baunsobed.1209242

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/78213/1209242

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: