Ekinözü (Kahramanmaraş) İlçesinin Ekonomik Gelişimine Jeolojik Özelliklerinin Katkısı

Sait ŞAHİN Bir kuruma bağlı değildir 0000-0003-4115-7461 China

Alican KOP  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 0000-0002-1420-4042 Türkiye

Yusuf URAS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0001-5561-3275 Türkiye

ÖZ

Kahramanmaraş ili Ekinözü ilçesinin tarihi Roma ve Bizans imparatorluğuna kadar uzanmaktadır. 1563 yılında yazılan Osmanlı Maraş tahrir defterinde Ekinözü ilçesi “Cela” Nergele nahiyesi ismiyle anılmaktadır. İlçe tarihten günümüze bölgede çıkan doğal maden sularıyla bilinmektedir. Ekinözü ilçesinin coğrafi özellikleri ve jeolojik özellikleri göz önüne alındığında maden suları ve yeraltı madenleri yönüyle oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Fakat bölgesel problemlerden dolayı bu maden suyu ve madenlerin ekonomiye kazandırılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Son yıllarda sağlık turizmi amacıyla bölgeye gelen turist sayısında ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Maden sularının özellikleri ve faydaları yeterince bilinmemektedir. Bölgede çıkartılan demir madeni işletmeye uygun kalitede olmasına rağmen özel firmalar karşılaştıkları problemler nedeniyle üretimlerini durdurmak zorunda kalmışlardır. Bu makalenin amacı ve önemi Ekinözü ilçesinin coğrafi sorunlarını tespit etmek, bölgedeki yer altı zenginliklerinin verimliliğini araştırılarak ülke ve bölge ekonomisine kazandırılmasında karşılaşılan temel problemlere çözüm önerisinde bulunmaktır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemiyle bölgesel problemler tarihsel, coğrafi ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alınmıştır. Maden suyunun ve maden cevherlerinin fiziki özellikleri ve laboratuvar sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi için nicel veri toplama yönteminden faydalanılmıştır. Bu yönüyle araştırma sadece Ekinözü ilçesini ele alan ilk özgün araştırma olma özelliğine sahiptir.

Anahtar Kelimeler

EkinözüEkonomiDemir cevheriKahramanmaraşMaden suyu

Kaynak: Şahin, S. , Kop, A. & Uras, Y. (2022). EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) İLÇESİNİN EKONOMİK GELİŞİMİNE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KATKISI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu2 (ISADET2) Özel Sayısı , 122-143 . DOI: 10.17780/ksujes.1153028

Erişim: http://jes.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/2572000

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: