Dünyada ve Türkiye’de Dijital Sağlık Turizmi Uygulamaları

Hatice Yılmaz
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta/ Türkiye, yl1930232008@ogr.sdu.edu.tr, 0000-0002-8364-9678

Necla Yılmaz
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Isparta/ Türkiye, neclabardak@sdu.edu.tr, 0000-0002-9847-6888

ÖZ
Giriş ve Amaç:
Uluslararası alanda önemli bir hizmet ihracatı olarak görülen sağlık turizmi kapsamında birçok seyahat gerçekleşmektedir. Yapılan bu seyahatleri yaygınlaştırmak ve hastaların sağlık turizmi kapsamında verilen hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok sektörde olduğu gibi sağlık turizmi sektöründe de dijital uygulamalardan faydalanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizminde hizmetlere ve hizmet sunucularına erişimi kolaylaştıran, sağlık hizmeti almak isteyen kişiler ile sağlık profesyonelleri arasında aracı görevi gören ve çeşitli sağlık turizmi hizmetlerini içeren web sitelerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada betimsel analiz yapılarak söz konusu web siteleri genel bilgiler, kolaylaştırıcı işlemler, bilgilendirme/güncellik, hekim bilgileri ve finansal bilgiler/konaklama başlıkları altında incelenmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda web sitelerinde genel bilgilerden hekim bilgilerine, hizmet bilgilerinden finansal bilgiler/konaklamaya kadar detaylı bilgiler verildiği ve bu sitelerin diğer dijital uygulamalardan en az biriyle desteklendiği görülmüştür. Sonuç: Analizi yapılan web sitelerinin her birinin farklı başlıklar altında artılarının ve eksilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Dijitalleşme, Sağlık Turizmi Web Siteleri.

Kaynak: Yılmaz, H. & Yılmaz, N. (2022). Dünyada ve Türkiye’de dijital sağlık turizmi uygulamaları, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 9(1), 64-72

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1653554

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: