Devlet Teşviklerinde Yeni Dönem

Furkan ÇOKER, furkancokerr@gmail.com

Sağlık turizminin son yıllarda ülkemiz için ne kadar önemli bir sektör olduğunu bilmeyen yoktur. Ülkemiz sağlık turizmindeki potansiyelini artırmak ve sektörü daha da geliştirmek amacıyla çeşitli devlet teşvikleri ve destek mekanizmalarını devreye sokmuştur. 5 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge bu alanda devlet teşviklerinde önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Ekleri hariç 27 sayfalık bu genelgeyi detaylıca inceledik. Sizler için şimdilik ayrıntılara boğulmadan genel bir değerlendirme perspektifinden kısa bir özet hazırladık:

  • Genelge, sağlık turizmi sektöründeki işletmeleri ve kuruluşları desteklemeyi amaçlayan düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler arasında marka tescili ve koruma desteği, pazara giriş belgeleri desteği, acente komisyon desteği, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği gibi önemli destekler yer almaktadır. Ayrıca eğitim desteği, hasta yol desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği gibi alanlarda da yenilikler görüyoruz. Bunların arasında marka tescili ve koruma desteği oldukça dikkat çekiyor. Artık yurt dışında tescilli markaların korunması için yapılan harcamalar da destekleniyor. Bu, Türk sağlık kuruluşlarının uluslararası alanda marka değerlerini korumalarına ve genişletmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca pazara giriş belgeleri desteği de önemli bir destek kalemi olabilir. Çünkü yabancı pazarlara girişte yaşanan belgeleme ve akreditasyon süreçlerindeki maliyetleri azaltarak ihracatı destekliyor.
  • Acente komisyon desteği ise sağlık turizminde aracı kuruluşların faaliyetlerini teşvik etmektedir. (Bu madde kapsamında desteğe konu edilecek azami komisyon tutarı, komisyon faturasına konu edilen ana hizmet bedelinin %20’sini aşamaz) Bu desteğin lisanslı acentelerin sağlık turizmi faaliyetlerini artırmasına ve yabancı turistleri Türkiye’ye çekmelerine yardımcı olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
  • Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği ise yabancı hastaların Türkiye’ye gelirken yaşadıkları sağlık sorunlarına karşı güvence sağlamaktadır.
  • Eğitim desteği ve reklam, tanıtım ve pazarlama desteği gibi destekler de sektörün daha profesyonel bir yapıya kavuşmasına ve uluslararası alanda sağlık turizmi tanıtımının artmasına yardımcı olacaktır.
  • Eğitimler sırasında sektör deneyimine sahip önemli isimlerin katkılarına da ihtiyaç duyulmaktaydı. Yeri gelmişken bir örnek olarak ifade etmek gerekirse; üniversiteler tarafından verilen sertifikalı sağlık turizmi eğitimleri için sadece ilgili üniversitelerdeki kadrolu akademisyen kısıtlamasının kaldırılması da yerinde olmuştur.
  • Özellikle vurgulanması gereken başkaca önemli bir nokta ise; sağlık turizmi sektöründe istihdamın teşvik edilmesidir. Bu desteklerin, sektörde istihdamı artırarak ekonomik büyümeye ve hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Sonuç olarak; yayımlanan genelgeyle birlikte Türkiye, sağlık turizmi sektörünü desteklemek ve geliştirmek için bir adım daha atmıştır. Bu teşvikler sayesinde sektörün uluslararası rekabet gücü biraz daha artacak, ülke ekonomisine katkı sağlanacak ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyeli daha etkin bir şekilde değerlendirilebilecektir.

Devlet teşviklerindeki değişimleri sizlerle birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Bu konunun ayrıntılarını daha geniş bir şekilde yazı dizilerimizle detaylandırarak devam edeceğiz.

Genelgenin tamamına ve eklerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: