Birinci Olağan Genel Kurul Çağrısı

Dernek geçici yönetim kurulumuzun 13.11.2023 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince; ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ’nin Birinci Olağan Genel Kurulu’nun 06.12.2023 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Hacı Bayram Mahallesi, Yayık Sokak, No:31, Altındağ/Ankara adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı adres ve saatlerde 22.12.2023 tarihinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

 • Açılış ve yoklama,
 • Divan heyeti teşekkülü,
 • Saygı duruşu ve istiklal marşı,
 • Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,
 • Bilanço, gelir-gider hesaplarının ibrası,
 • Tüzük tadili,
 • Genel kurulun genel yönetim kuruluna verebileceği yetkilerin görüşülmesi ve oylanması,
 • Yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçenin görüşülmesi,
 • Zorunlu organların seçimi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış.
  İşbu Birinci Olağan Genel Kurulu çağrısının ve gündem duyurusunun www.uste.org.tr internet sitemiz üzerinden yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: