Dr. Özcan KARS

Dr. Özcan Kars, Lisans (1991), Yüksek Lisans (1994) ve Doktora (2002) eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimini sosyal hizmet politikası ve yönetimi odağında yaptı. Doktora tezi sivil toplum örgütleri (Dernek ve Vakıf) hakkındadır. Araştırma görevlisi olarak 10 yıl görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi’nden, doktora sonrası kendi isteği üzerine ayrıldı. Dünya Bankası’nın Türkiye’de uygulanan bir projesinde (Sosyal Riski Azaltma Projesi) danışman olarak çalıştı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (SHÇEK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı (2005 -2011). Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, “Bakanlık Müşaviri” olarak çalıştı. Kamu görevinin yanı sıra farklı üniversitelerde de dersler verdi. Halen akademisyen kimliğiyle farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşlı ve engelli turizmine ilişkin çalışmalara da katılım sağlamaktadır.