Doç. Dr. İsmail ŞİMŞİR

Denetleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Şimşir, Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans programını 2005 yılında, Sakarya Üniversitesi İşletme Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programını 2009 yılında ve doktora programını ise 2018 yılında tamamlamıştır. 2001-2020 yılları arasında Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çeşitli düzeylerde görevler yürütmüştür. Bu süreçte Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurucu Muhasebe ve Finans Müdürlüğü görevini de ifa etmiştir. 2020 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2022 yılında Doçent olarak ataması yapılmıştır. Halen üniversitedeki görevinin yanı sıra, 2023 Mayıs ayından itibaren TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.