Uluslararası Sağlık Turizmi Yönetiminde Hasta Mahremiyetinin Korunması

Dr. Fatih Seyran & Doç. Dr. İshak Suat Övey

Birçok ülke için önemli bir kazanç kaynağı haline gelen sağlık turizmi, sağlık turistleri açısından da ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ekonomik, hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşabilme fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Farklı ülkelerdeki sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen sağlık turistleri, kişisel verilerine ilişkin bir çok bilgiyi ise sağlık turizmi çalışanlarıyla paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgilerin gerek aracı kuruluşlar tarafından, gerekse sağlık tesisleri tarafından özenli bir şekilde gizli tutulması ve saklanması önem taşımaktadır. Bu bilgiler, sağlık turistlerinin özel hayatlarına ilişkin kişisel verileri içermesinin yanında hasta mahremiyetinin korunması açısından da değerlendirilmelidir. Hasta mahremiyeti, kendileri hakkında bir takım bilgiler vererek hem ekonomik hem de nitelikli sağlık hizmeti arayışında olan sağlık turistlerinin yaptığı çevrimiçi görüşmelerden elde edilen verilerin kayıt altına alınması ile başlamaktadır. Bu yönüyle hekim veya başka bir sağlık profesyonelinin sorumlu olduğu tıbbi deontolojinin kapsamı dışına da çıkılmaktadır. Uluslararası sağlık turizmi yönetiminde hasta mahremiyetinin korunması, hizmetin sağlandığı ülkenin ulusal mevzuatları kadar taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri de kapsamaktadır. Buna rağmen sağlık turistlerinin kendilerini bu konuda daha güvende hissedebilmeleri ise bir takım akreditasyonların devreye girmesi ile mümkün olabilmektedir. Kaldı ki bazı sağlık turistleri, sosyal normları veya sosyal statüleri gereği kendi ülkelerinden almak istemedikleri sağlık hizmetleri için başka ülkelerin sağlık tesislerini tercih edebilmektedir. Bu yönüyle sağlık turistleri için hasta mahremiyetinin korunması beklentisi daha da artmaktadır. Bu bağlamda hasta mahremiyeti kapsamında olan sağlık bilgileri, aile yaşantısı ile ilgili beyanlar, özgeçmiş bilgileri, tedavi sürecindeki her türlü tıbbi ve finansal kayıtlar ile tedavi sonrasındaki iletişim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm süreçler çok yönlü bir şekilde uluslararası sağlık turizmi yönetimi içerisinde değerledirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Sağlık Yönetimi, Hasta Mahremiyeti

Kaynak: 3. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Atıf: Seyran F, Övey İS. Uluslararası sağlık turizmi yönetiminde hasta mahremiyetinin korunması. 3. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi; Samsun (Çevrimiçi); 23-24 Mart 2023 (Özet Metin Bildiri). ISBN:  978-625-367-026-9

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: