Türkiye’de Wellness Kavramına İlişkin Lisansüstü Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

Mehmet ARMAĞAN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU, TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ PR. 0000-0001-7443-511X Türkiye

Batuhan KAYAHAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0000-0002-6111-8817 Türkiye

Aysel YILDIZ ÖZER MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-0739-6143 Türkiye

ÖZ

Wellness, “sadece hastalığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Bu betimsel çalışma wellness ile ilgili lisansüstü çalışmaların incelenmesi, analizi ve sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Türkiye’de Ulusal tez merkezine 30.06.2022 tarihine kadar yüklenen wellness temalı 46 lisansüstü tez incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistik analiz yöntemlerinden olan yüzde (%) ve frekans (n) analiziyle elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Wellness konusu içeren lisansüstü tezlerin 17 tanesinin 2020 yılı sonrasında yazıldığı görülmektedir. Wellness konusu içeren tezleri 10 tanesi doktora tezi, 33 tanesi yüksek lisans tezi, 3 tanesini ise tıpta uzmanlık tezidir. 31 tanesi ruhsal, 9 tanesi fiziksel, 4 tanesi duygusal, 3 tanesi sosyal, 1 tanesi mesleki wellness alt boyutlu tezlerden oluşmaktadır. 8 tanesi randomize kontrollü deneysel, 6’şar tanesi betimsel ve nicel, 4’er tanesi tanımlayıcı ve anket, 3 tanesi ilişkisel tarama modeli içeren tezlerden oluşmaktadır. Tezlerde kullanılan değerlendirme yöntemleri oldukça fazla sayıdadır. Araştırmada incelenen konu üzerine yapılan istatistiksel analiz ve lisansüstü tezler ile ilgili olarak; wellness konusunun akademisyenler tarafından çalışma alanı olarak yeteri kadar ilgi göstermedikleri görülmektedir. Wellness sadece hasta bireylerin tedavisi için değil aynı zamanda mevcut iyilik halinin sürdürülmesini kapsamaktadır. Wellness programı içeren merkezlere talep her geçen gün artmaktadır. Bu durumun sağlık turizmi ve ekonomiye önemli katkıda bulunacağı göz önüne alınarak wellness konusu alanında bilginin geliştirilmesi için daha çok lisansüstü araştırmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Wellnesssağlık bilimleribibliyometrik analiz

Kaynak: Armağan M. , Kayahan B. , Yıldız Özer A. Türkiye’de Wellness Kavramına İlişkin Lisansüstü Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 3(3): 281-294.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2953267

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: