Türkiye’de Termal Turizm

Aslıhan ER, eraslihan9@gmail.com

Tedavi ve tatil amaçlı ülkelerarası yapılan seyahatler “Sağlık Turizmi” olarak tarif edilebilir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve seyahat imkanlarının artması gibi kolaylaştırıcı faktörler sağlık turizminin yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Son on yılda sağlık amaçlı turizm seyahatleri, hastane yataklı tedavi hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, yaşlı ve engelli bakımını kapsar hale gelmiştir. Sağlık turizmindeki bu değişim sağlık turizminin de hizmet alanlarının değişmesine neden olmuştur. Sağlık turizmi son yıllarda dünya çapında ortalama yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu payı kendi destinasyonlarında artırmak isteyen pek çok ülkede yasal çerçeveler oluşturulmaktadır. Bunun yanında ulusal sağlık sektörünün rekabet gücünü geliştirebilmek için teşvikler verilmektedir. Türkiye ise Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık altyapısını büyük ölçüde tamamlamıştır. Aynı zamanda turizm potansiyeli yüksek bir ülke olarak sağlık turizmini alternatif bir turizm kaynağı olarak ön planda tutmaktadır. Bu yeni pazardan alınan payı artırabilmek için gerekli düzenlemeler de kademeli olarak yapılmaktadır. Sağlık turizminin rehabilitasyon hizmetleri, yaşlı ve engelli bakımı gibi alanlara kayması ise termal turizmin önemini daha da artırmaktadır. Türkiye, termal kaynaklar açısından zengin bir ülke olup, bu durum termal turizme ayrı bir önem katmaktadır.

Türkiye termal kaynak bakımından Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer alır. Türkiye’de 46 ilde 190 kaplıca bulunur. Yerli termal turistlerin çoğunluğu Marmara (%43,8) ve Ege (%26,6) bölgelerindendir. Termal turizm özellikle kırsaldaki küçük ilçelerin gelişimine önemli katkı yapar. Günümüzde Akyazı Kuzuluk ve Armutlu, yakın gelecekte Taraklı termal turizmden faydalanacak yerleşim yerleri arasındadır. Şehir nüfusu 7,135 olan Taraklı ilçesine 1270 konutluk termal tesis yapılmaktadır.

Termal Turizm Türleri Nelerdir?

Kaplıca Banyosu

Kür uygulanan tedavinin belli aralıklarla, belli dozlarda tekrarlanması anlamına gelmektedir. Kaplıca kür uygulamaları bir uyarı ve uyum tedavisi olduğu için belli bir zaman aralığında, doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Termal sağlık uygulamalarında farklı kürler bulunmaktadır. Bunlardan biri kaplıca banyosudur.  Bu banyolar sıcaklık aralıklarına göre soğuk, ılık, sıcak ve aşırı sıcak olmak üzere kategorilendirilir. Kaplıca banyoları ortalama 20 dakika sürer. Banyolar genellikle 2-4 hafta süreyle, ya her gün (haftada bir gün banyosuz geçer) ya da gün aşırı bir kez yapılmaktadır. Banyo alma sıklığı, banyonun derecesi kişinin ihtiyaçlarına yönelik olarak uzman hekimler tarafından belirlenir. Kişiye özel suları yer aldığı özel banyolarda gerçekleştirilen bu tedavilerde her kullanımda küvetler dezenfekte edilir.

Peloid Uygulaması

Bir başka kür uygulaması peloid olarak da bilinen çamur uygulamasıdır. Peloidler banyolar şeklinde ya da daha çok paketler şeklinde kullanılmaktadır. Paket tarzında uygulama en sık kullanılan peloidterapi yöntemidir. Çamur banyosu kürlerinde mineralli bataklar, deniz ve delta balçıkları ve termomineral suyla karıştırılmış şifalı topraklar kullanılır. Kişinin ihtiyacına bağlı olarak bu paketlerin uygulandığı vücut bölgeleri değişiklik gösterebilmektedir. Sıcaklıkları 50 dereceyi bulabilen bu çamurların uygulama süresi genellikle 30-40 dakikadır. Bu tedavi yöntemi romatizmal hastalıklar, post-travmatik, postoperatif, ortopedik lezyonlar, jinekolojik rahatsızlıklar ve bazı sindirim v hastalıklarında uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Gaz Banyosu

Gaz banyosu, genellikle karbondioksit ile uygulanan bir kürdür. Karbondioksitli sular ile yapılan banyo yöntemi olan karbondioksitli sıvı banyo uygulamalarında, suyun sıcaklığı 33-35 ºC arasında tutulur. Bir kürün süresi ortalama 15 dakikadır. Karbondioksit banyolarında sıklıkla önerilen iki gün üst üste banyo yapılıp, üçüncü gün ara verilmesidir. Ayrıca, özel kabinde yalnız gaz verilerek uygulana bir kür türü de bulunmaktadır.

Solunum Yolu ile Kür (İnhalasyon)

Solunum yolu ile kürler, minerali suyun özel tekniklerle uygun çapta partiküllere bölünüp solunum yolu ile alınması ile uygulanmaktadır. Solunum yolu ile kürleri ortalama 30 derece sıcaklıkta, 5-15 dakikalık bir zaman aralığında uygulanmaktadır.

Termal Sular Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Termal sular pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Solunum sistemi hastalıkları, cilt hastalıkları, kas- iskelet sistemi hastalıkları, kalp-dolaşım sistemi hastalıkları, mide-bağırsak- metabolizma hastalıkları, böbrek ve idrar yoları hastalıkları, kadın- doğum hastalıkları ve nörolojik hastalıklar termal suların şifa sağladığı hastalıklarını başında gelmektedir.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: