Ticaret Bakanlığı‘nın “Sağlık Turizminde Küresel Merkez Türkiye 2024” Bilgilendirme Notunun Değerlendirmesi

Demet ENSARİ ŞAYLI, demetsayli@hotmail.com


Ticaret Bakanlığı’nın 8 Nisan 2024 tarihli yayınladığı bilgilendirme notu aşağıda yer almaktadır.
“Ticaret Bakanlığı olarak, sağlık seyahatlerinin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında, küresel rekabet ortamından fark yaratarak, ülke ekonomimizdeki sağlık turizminin katma değerini artırmak, firmalarımızın uluslararası pazarlara açılarak, rekabet gücünü artırıp markalaşma yönündeki faaliyetleri desteklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçen ve Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründeki markasının ve bu markaya bağlı bir tanıtım stratejisinin görünür yüzü olan “Heal in Türkiye” web portalında, günümüz itibariyle sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurum yer almakta ve portalda yer almak için yapılan başvurular her geçen gün artmaktadır.

Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 adet sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer almaktadır. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumundadır.
 
-2023 yılında ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatımız ise 2,3 milyar dolar
Ülkemiz, 2022 yılı sağlık hizmeti ihracatında 1,9 milyar dolar elde etmiştir. 2023 yılı sonunda ise ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatımız ise 2,3 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2023 yılında sektör temsilcileri tarafından organize edilen 12 adet ticaret ve alım heyeti desteklenerek, Berlin ve Londra’da gerçekleştirilen sektörün önde gelen 2 fuarına milli katılım organizasyon gerçekleştirilmiştir.
 
-Sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında %281 artışla 733 milyon TL destek verildi
Ayrıca yine dünyanın en önemli turizm fuarlarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirilerek, sektör temsilcilerinin katılım sağladığı 6 adet HİSER projesi destek kapsamında olup, 7 marka TURQUALITY kapsamında, 7 markaya ise Markalaşma programı kapsamında destek verilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından, sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında sağlanan destekler ise %281 artışla 733 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülke ekonomimize katma değer sağlayan bütün sektörlerimize destek programlarımızı sürdürdüğümüz gibi, ülkemizin küresel sağlık turizminden aldığı payın ve katma değerin arttırılması için sektör paydaşları ile koordine bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, küresel bir merkez olması yolunda hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.”
Turizm sektörü yarattığı yeni istihdam olanakları sayesinde ve milli gelir ve ödemeler dengesine verdiği olumlu katkı ile Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik kalkınmanın arkasındaki önemli itici güçlerden biri olmuştur. Turizmin ekonomiye kazandırdığı bu gelişim akabinde alternatif alanlarla da etkileşimin artmasını sağlamıştır. Özellikle katma değeri yüksek ve döviz kazandırıcı bir hizmet sektörü olması nedeniyle sağlık turizmi de bu alanların başında gelmektedir. 100 milyar doları geçen bir kâr hacmine ulaşan sağlık turizmi, ülkelerin bu sektöre olan yatırımlarını milli bir politika olarak gündemlerine almalarını sağlamaktadır. Bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4 ile 5’i arası bir oranda cari açık vermesi kritik eşik olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin cari açık göstergeleri çoğunlukla kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 4 ile yüzde 5 arasındaki oranın üzerinde gerçekleşmektedir. Bu değerlerin kritik eşik seviyesine çekilmesinde kilit rol oynayacak sektörün sağlık turizmi sektörü olduğunun farkına varılmış ve bu alana yönelik çalışmalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Hindistan, Singapur, Tayland gibi gelişmekte olan ülkeler dış ticaret açıklarını bu sektörden elde etmiş oldukları gelirlerle karşılamakta ve bu sektör her yıl belli bir oranda büyümektedir. Türkiye gibi cari bütçe açığı olan ülkeler için de sağlık turizminin geliştirilmesinin ekonomik anlamda hayati öneme sahip olduğu bir gerçektir. Bu fırsatların değerlendirilmesinde kamu-özel işbirliği ile hedef pazarların artırılarak zaten artış trendinde olan sağlık turizmimizin çok daha hızlı bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlaması mümkün görülmektedir.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: