Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanımız Dr. Fatih Seyran, 3. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. İshak Suat Övey hocamızın oturum başkanlığını yaptığı panelde “Sağlık Turizmi Sektöründe Sendikal Örgütlenme” konusunda bildiri sunan Seyran, konuşmasında “Önümüzdeki süreçte sağlık turizmi alanında insan kaynakları konusunun en önemli ve en değerli başlıklar arasında yer alacağı söylenebilir. Sağlık turizmi, hem emek yoğun üretim biçimi olarak hem de teknoloji kullanımının son yıllarda giderek artmasıyla daha karmaşık, daha yoğun ve daha zor bir sektör haline gelebilir. Malpraktis, kültür farklılığı, uzun seyahatler gibi çalışanlar açısından sektörde yaşanacak sorunların ve yoğunluğun artması da ayrı bir tartışma konusu olacaktır. Bu nedenle sendikal örgütlenme; iş güvencesi, çalışma şartları, insan kaynaklarının niteliği ve sürdürülebilirliği açısından sağlık turizmi açısından önümüzdeki süreçte oldukça önem taşıyacaktır” ifadelerine yer verdi. Seyran, “Türkiye’nin yarınları için önemli bir fırsat olduğunu gördüğümüz sağlık turizmine daha fazla önem vermeliyiz” dedi.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: