Sağlık Turizmi Süreç Yönetiminde Hasta ve Hekim İlişkisi

Dt. Güzin KIRSAÇLIOĞLU, mektup@guzinkirsaclioglu.com

Sağlık turizminde özellikle ağız ve diş sağlığı için kliniklerimize gelen hastalarımızda süreç yönetimi oldukça önemlidir. Diş tedavileri ve dişte yapılacak tedavilerde çeşitli konsept tedaviler elbette ki mevcuttur. Bazı klinikler hastalarının tedavilerini yaparken daha çoğunlukta orijinal dişi kesip kaplama tarzında yöntemlerle hem estetiği hem de fonksiyonu yerine getirmek isterken, bazı klinikler ise niş tedaviler yaparak dünya çapındaki bu niş tedavilerin klinikte uygulanabilir hale getirilmesini sağlamaktadırlar.

Facelift Dentistry gibi konularda yani kişinin yüzünde yeniden bir yapı oluşturma, rahat nefes alamadığı, horlama tedavileri ya da bir günde diş konsepti ile orijinal dişten çok az kesimler yaparak yapılan porselen yapraklar, kompozit lamine gibi teknikler niş olarak anlatılıp pazarlanacağı için sağlık turizminde yeri olan konulardır.

Şöyle düşünün dünyada bir çok şifacı insan vardır ve dünyaca tanınırlar. Bu insanların çoğu zaman reklamları bile yoktur fakat herkes bu insanları tanır ve gider. O yüzden diş kliniklerinin konseptleri niş tedavilerde genelden kulaktan kulağa olarak yayılmaktadır ve bu kulaktan kulağa olan yayılımda aslında hastaların araştırmalar yaparak, makaleler okuyarak ve daha sonrasında o kliniklerle ilgili bir data toplayarak, hasta yorumlarını okuyarak geldikleri süreçlerdir.

Diğer süreçler ise genellikle belirli ürünlerin anlatılmasıyla olmaktadır ve bunlar çok risk alınmadan hastanın dişinde de istek ve beklentilerin daha az olduğu tedavi konseptleridir. Bunlar kliniklerin vizyon ve misyonlarına yön verirler.

Ülkemizin sağlık turizminde dünyadaki yeri alması için sağlık turizminde yapılan tedavilerin kalıcılığı da önemlidir. Bu nedenle hasta süreçlerinin yani hasta bir bağlantı kurduktan sonraki süreçlerinin yönetilmesi de sağlık turizminde Türkiye’yi yukarı taşıması için gereken bir durumdur ve bu esnada hasta hekim ilişkisi oldukça önemlidir.

Bu makalede anlatılmak istenilen şey hasta – hekim ilişkisinin oluştuğu durumlarda hastanın daha sonrasında hekimle olan bağlantısının devam ederek, devam eden bağlantıda da hastanın çevresine klinikten almış olduğu tedavinin kalitesini anlatarak, daha sonrasında da yeni hasta oluşumunu sağlayan yöntemleri aktarmaktır.

  1. GÜVEN OLUŞTURMAK
    Hastamıza sunduğumuz görüntüler, fotoğraflar, videolar vs. güven oluşturmaya dayalı onlara kendimizi anlattığımız yöntemlerdir. Bu yöntemler esnasında photoshop kullanmak veya gerçek olmayan tedavilerin görsel ve videolarını kullanmamak gerekir. Güven belki de en önemli unsurlardan birisidir. Çünkü hastanın gördüğü ile daha sonra kendi ağızına uygulananlar arasında bir farkın olmaması gerekmektedir. Yani orada sunulan vakaların gerçekçi, görsellerin gerçekçi ve yapılan tedavilerin dünya standartlarına uygun olması gerekmektedir.
  • EMPATİ KURMAK
    Hasta – hekim ilişkisinde empati kurmakta önemli bir unsurdur. Çünkü hastanın bu süreçlerde konuşabileceği örneğin tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar ile ilgili olan korkularını önden anlatmak, bunlarla ilgili stratejileri tek tek anlatıp göstermek gerekir. Bunun için de sosyal medya, gerekse önden kurulacak bağlantılarda hastaya bu konularla ilgili aktarımları yapmak en uygun ve en iyi durumdur. Yani bir komplikasyonla karşılaşılınabileceğini bu karşılaşmanın sonrasındaki çözüm yöntemlerinin ve metodlarının anlatılması gerekir. Bu nedenle tedavi öncesinde hastanın sorunlarını dinlemek açısından hekim ve hastanın bir görüntülü görüşme yapması, hasta ile diyalog kurması oldukça önemlidir.

Hem güven hem de empati oluşturulması açısından önden yapılacak bu görüşmelerde canlı olarak klinik gösterilebilir. Tedavinin yapılacağı oda, tedavi esnasında kullanılacak cihazların anlatılması, çevre, konum vs. her türlü bilgi ve detay kişinin kendisine aktarılabilir. Referans olan bir kişi varsa ya da referans aldığı bir ortam varsa bütün bunlar ön tedavide konuşulması gereken konulardır. Bir de empati konusunda hastamızın korkuları nedir, endişeleri nedir, tedavinin gidişatı ile ilgili beklentileri ne, tedavi sonrasında yapılabilecekler nelerdir bütün bunların hastamızdan görüntülü görüşme esnasında hekimimiz ile birlikte görüşülmesi sağlanabilir.

  • ÖZGÜN OLMAK
    Hasta hekim ilişkisinde özgün olmakta çok önemlidir. Çünkü herkesin kendine göre bir tarzı ve metodu vardır. Kliniğin vizyon ve misyonuna göre özgünlük geliştirilebilir. Ne tür eylemlerimiz var yani bir hastamıza implant tedavisi yapmadan önce ne tür bir konseptimiz var. Kan tahlili istiyor muyuz? , onun sorunlarını ve otoimmün sistem rahatsızlıklarını dinliyor muyuz? , onları anlamaya yönelik mi bir durumumuz var? Biz her hastamızın hem bütçesini hem de istek ve beklentilerini karşılayacak bir tedavi konsepti oluşturuyor muyuz? Tüm bunlar özgünlüklerimizdir. Bazı hastalar yurt dışında alamadıkları tedavileri kliniklerde almak isterlerken daha sonrasında hiçbir sorunu da yaşamamak istemektedirler ve ağızlarındaki tüm dişlerinin çekilmesi ardından implant tedavisinin uygulanması konusunda hiçbir sorun yaşamamaları gerekmektedir fakat biz sonuç itibari ile yara iyileşmesinin olmasını gerektiren bir sistem içerisinde implantlarımızı yerleştirmekteyiz. O zaman implant takacağımız dokuyu, kişiyi ve kişinin beklentilerini çok iyi anlamamız gerekmektedir. Eklem sorunları var mı? , nefes alma sorunları var mı? , herhangi bir alerjisi var mı? bütün bunların anlaşılıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Süreçler;  bağlantı kurulması, ardından görüntülü görüşme, daha sonra kliniğe davet edilmesi, kliniğe davet edildiğinde bu bağlantıları kuran insanların daha öncesinde hastayla kliniğe geldiği anda da tekrardan bağlantıya geçilmesi ve onlarla diyalog kurulması ile de geliştirilebilir. Bu gelişimde hastada hem güven hem de empatiyi geliştirmesi açısından fayda sağlamaktadır.

Tedavi bittikten sonra hastanın düzenli olarak aranması ya da yapay zeka gibi yöntemlerle kliniğin kendini hatırlatması da hem konsepti hem de hasta – hekim ilişkisini geliştirecek yöntemlerdendir. Dijital teknolojiler, yapay zeka bütün bunlar insanlarla bağlantıların geliştirmesini sağlarken bu geliştirilmesini sağlanan metodların yanı sıra hastayla hekimin bir araya gelebileceği aplikasyonlarda önemli unsurlardır.

Her şeyden önemlisinin sağlık olduğunu bilmek, sağlığı sağlamaktaki kişiye faydayı anlamak, hekim açısından kişiye hasta açısından da şifaya kavuşmak aslında empatiyi en iyi geliştirecek yöntemler ve metodlardır.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: