Sağlık Turizminde Örgütsel Yönetim

Dr. Fatih Seyran & Uzm. Adviye Ergün

Yüksek katma değer üretebilme kapasitesi, güçlü gelişim potansiyeli barındırması, sağlık ve turizm sektörüne inovatif kazanımlar sunması, tedarikçi ve ilgili birçok sektöre katkı sağlayabilme niteliği gibi bir dizi özelliğinden dolayı sağlık turizminin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle yoğun paydaşlık ilişkisi içeren sağlık turizmi yönetiminin organizasyonu için multidispliner bir yaklaşım gerekmektedir. Sağlık turizmi örgütleri, her ne kadar farklı bir sınıfın çatısı altında olsa bile, amaç ve hedefleri açısından incelendiğinde başka sınıftaki sağlık turizmi örgütleri ile benzer özellikler taşıyabilmektedir. Sağlık turizmi örgütlerinin birbiriyle bağlantılı olması, farklı sorumluluk ve nitelikteki personelin iş dağılımlarının çeşitliliği, uzmanlaşmış kişilerin gerekliliği ve kişilere özel teşhis ve tedavi hizmeti sunulması sonucunda karmaşık ve matriks bir örgütsel yapı ile karşılaşılmaktadır. Bilim ve teknolojide hızlı değişimler yaşanması uluslararası sağlık hizmetlerine olan ulaşımı kolaylaştırıyor olsa bile sağlık turistlerinin beklenti ve taleplerini de artırmaktadır. Bunun yanında rekabet şartlarının zorlaşmasıyla birlikte bu alanda fark oluşturabilmek ve küresel ekonomide sürdürülebilir avantajlar sağlayabilmek için sağlık turizmi örgütlerinin önemli ve doğru kararlar vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda sağlık turizminde örgütsel yapıların ve yönetim süreçlerinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Yönetimi” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Örgütsel Yönetim” kitap bölümü.

Atıf: Seyran F, Ergün A. (2023). Sağlık turizminde örgütsel yönetim. İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Yönetimi içinde. Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: