Sağlık Turizminde Küresel Merkez Türkiye

Ticaret Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin sağlık turizminde küresel merkez haline geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada ülkemize gelen sağlık turisti sayısında ve sağlık turizmi gelirlerinde geçen yıla oranla yüzde 20’nin üzerinde bir artış olduğu kaydedildi. Aynı zamanda sağlık tesisleri için uluslararası kabul gören akreditasyonlar açısından oldukça güçlü olan Türkiye’nin tüm ülkeler arasında da 7. sırada yer aldığının altı çizildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

Ticaret Bakanlığı olarak, sağlık seyahatlerinin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında, küresel rekabet ortamından fark yaratarak, ülke ekonomimizdeki sağlık turizminin katma değerini artırmak, firmalarımızın uluslararası pazarlara açılarak, rekabet gücünü artırıp markalaşma yönündeki faaliyetleri desteklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçen ve Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründeki markasının ve bu markaya bağlı bir tanıtım stratejisinin görünür yüzü olan “Heal in Türkiye” web portalında, günümüz itibariyle sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurum yer almakta ve portalda yer almak için yapılan başvurular her geçen gün artmaktadır.

Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 adet sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer almaktadır. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumundadır.

2023 yılında ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatımız ise 2,3 milyar dolar

Ülkemiz, 2022 yılı sağlık hizmeti ihracatında 1,9 milyar dolar elde etmiştir. 2023 yılı sonunda ise ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatımız ise 2,3 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2023 yılında sektör temsilcileri tarafından organize edilen 12 adet ticaret ve alım heyeti desteklenerek, Berlin ve Londra’da gerçekleştirilen sektörün önde gelen 2 fuarına milli katılım organizasyon gerçekleştirilmiştir.

Sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında %281 artışla 733 milyon TL destek verildi

Ayrıca yine dünyanın en önemli turizm fuarlarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirilerek, sektör temsilcilerinin katılım sağladığı 6 adet HİSER projesi destek kapsamında olup, 7 marka TURQUALITY kapsamında, 7 markaya ise Markalaşma programı kapsamında destek verilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından, sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında sağlanan destekler ise %281 artışla 733 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: