Sağlık Turizminde Finansal Yönetim

Halime Özal & Anıl Çilem Çelik

Sağlık turizmi sektöründe yer alan işletmelerin finans yönetimi konusunda hem sağlık sektörü hem de turizm sektörüne yönelik özel bilgi ve deneyimleri olması gerekmektedir. Sağlık turizminde finans yönetimi, sağlık turizmi işletmelerinin finansal kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesi ve kullanmasıdır. Finans yönetimi; kaynakların doğru bir şekilde tahsis edilmesi, bütçenin planlaması, finansal riskin yönetilmesi ve maliyet yönetimi konularını içermektedir. Bu işlemlerin doğru bir şekilde planlanması ve yürütülmesi, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin uzun vadeli başarısı için önemlidir. Bu, sağlık turizmi işletmelerinin maliyetlerini minimize etmelerine, gelirlerini artırmalarına ve kârlarını en üst düzeye çıkarmalarına katkı sağlayacak önemli bir kavramdır.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Yönetimi” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Finansal Yönetim” kitap bölümü.

Atıf: Özal H, Çelik AÇ. (2023). Sağlık turizminde teşvik yönetimi. İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Yönetimi içinde. Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: