Sağlık Turizminde Tıbbi Cihaz ve İlaç Sanayi

Dr. Şule BATBAYLI, batbaylisule@gmail.com

Bilindiği üzere sağlık hizmeti sunumu çeşitli tıp ve eczacılık ürünleri ile birlikte gerçekleştirilmektedir. İğneler, aşılar, steril el dezenfektanı, eldiven, tansiyon aleti, vitamin ilaçları, antibiyotikler, serumlar, stetoskop, cerrahi aletler, ilaç ve ilaçlar dışında birçok ürün bulunmaktadır. İster ulusal ister uluslararası hastalar olsun nihayetinde gerekli olan sağlık hizmetinin sunumu aynı ürünlerle olmaktadır. Sağlık hizmetinin finansmanı ise cepten ödeme, sigorta, gönüllük gibi yollarla yapılabilmektedir.

Sağlık hizmetini yerli ve yabancı hastalara en iyi şekilde sunabilmek için sağlık altyapısının iyi olması gerekmektedir. Söz konusu sağlık altyapısı hastane sayısı, yatak kapasitesi, sağlık personeli sayısı gibi göstergelerin yanı sıra tıpta kullanılan tüm malzeme, cihaz ve ekipmanları ifade etmektedir. Esasında ekonomik açıdan incelendiğinde sadece sağlık turizmi kavramı oldukça büyük bir katma değere sahiptir. İlaç sanayi, tıbbi cihaz sektörü, Ar-Ge yatırımları, inşaat, finans, sigortacılık, taşımacılık, turizm, otelcilik vb. sektörleri ilgilendirmektedir. Dolayısıyla sağlık turizmi çok fazla sektörle bağlantılıdır. Hem mal ticaretini hem de hizmet ticaretini bir araya getiren bir alan olarak karşımıza “Sağlık Turizmi” çıkmaktadır.

Ayrıca mal ticareti içinde hizmet ticaretini de barındırmaktadır. Nihayetinde bakıldığında yabancı hastaların ülkeye getirdiği döviz gelirinin yanı sıra ilgili sektörler de ekonomiye katkı sağlamaktadır. Öte yandan sektörlerin koordineli olarak çalışması sağlık turizmini besleyen bir durumdur. Yabancı hastaların sağlık turizminde, en çok önem verdiği unsur güvendir. Hastalar gidecekleri ülkeye güvenmek isterler. Bu nedenle sektörün düzenli ve koordineli olarak çalışması güven unsurunu desteklemektedir.

Kaynaklar
Batbaylı, Ş. (2023), “Sağlık Turizmi ile Tıp ve Eczacılık Ürünleri: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Uluslararası Rekabet Gücü Analizi”, MTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), ss.355-379.
Deloitte. (2021). “Healthcare and life sciences predictions 2020”, Center for Health Solutions, Deloitte, İngiltere, https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/healthcare-and-life-sciences-predictions-2020.html.
T.C. Sağlık Bakanlığı. (2024). “Güven, “Yerli ilaç üretimi ve sağlık turizmi” paneline katıldı”. T.C. Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.tr/TR,53872/guven-yerli-ilac-uretimi-ve-saglik-turizmi-paneline-katildi.html.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: