Pandemi Süreci Sağlık Turizmini Nasıl Etkiledi?

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanımız Dr. Fatih Seyran, “Covid-19 Pandemi Sürecinin Dünya Sağlık Turizmine Etkileri” başlıklı akademik çalışması ile 1. Uluslararası Pandemiler ve Küresel Etkileri Displinlerarası Çalışmalar Sempozyumu’na katıldı.

Seyran, özet bildiri olarak yaptığı sunumda “COVID-19 pandemisi öncesinde dünya çapında yıllık ortalama 600 milyon sağlık turistinin seyahat ettiği, yapılan projeksiyonlara göre o dönemde sağlık turizmi pazar büyüklüğünün de 2025 yılına kadar 3 trilyon dolara kadar ulaşabileceği tahmin edilmekteydi. Oysaki pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar ve tedbirler nedeniyle sağlık turizmi kapasitesinde de önemli daralmalar yaşandı. Örneğin 2019 yılında Türkiye’de sağlık turizmi hizmeti alan yaklaşık 600 bin sağlık turisti sayısının pandeminin başladığı ve sürdüğü 2020 yılında 400 binin altına kadar düştüğüne tanık olduk. Dünya genelinde normalleşme süreçlerinin yaşanmaya başladığı günümüzde ise sağlık turizmine olan ilginin hızlı bir şekilde yeniden artabileceği öngörülebilir. Bunun yanında sağlık turizmi hizmeti sunan sağlık tesislerinin kalite ve akreditasyonları kadar, ülkelerin girişimcilere sağladığı destek ve teşvikler de giderek önem kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: