Obez Sağlık Turistleri Neden Türkiye’yi Tercih Ediyor?

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “vücutta sağlığı bozacak şekilde yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite gerek sağlıklı yaşam disiplini, gerekse cerrahi uygulamalar (bariatrik) ile üstesinden gelinmeye çalışılan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Obez sağlık tursitleri de aşırı kilolarından kaynaklanan bu hastalıktan kurtulmak için zaman zaman Türkiye’yi tercih edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı obez sağlık tursitlerinin uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi tercih etme nedenlerinin değerledirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Yapılan çalışma kapsamında öncelikle olarak literatür taraması yapılmıştır. Derlenen bu bilgilerin yanı sıra Türkiye’de uluslararası sağlık turizmi yetkisi olan sağlık tesislerinin obezite ile mücadele kapsamında sağlık hizmetleri de incelenmiştir.  

Bulgular: 2022 yılında 1 milyon 250 binin üzerinde sağlık turisti, çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Türkiye’yi tercih etmiştir. Bu sayede elde edilen gelir ise 2 milyar ABD dolarına yaklaşmıştır. Türkiye sağlık turizminin ana başlıklarını; termal tedavi, yaşlı ve engelli turizmi ile medikal turizmi oluşturmaktadır. Sağlık turisti olan obez hastalar için Türkiye’de spor, aktivite, beslenme, akupunktur tedavisi, SPA&wellness hizmeti, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi sunulan çeşitli sağlık hizmetlerinin yanı sıra gerektiğinde bariatrik cerrahi işlemleri uygulanmaktadır.

Sonuç ve Öneriler: Obez sağlık tursitlerinin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında yetkin sağlık personeline sahip olunması, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve rekabetçi fiyatla sunulması, bekleme sürelerinin kısa olması, en son tıbbi teknoloji ve yöntemlerinin kullanılması avantajlarının olduğu görülmektedir. Obezite ile mücadelede Türkiye sağlık turizminin daha fazla sağlık turistine sağlık hizmeti sunabilmesi için; hasta güvenliği ve mahremiyetine önem verilmesi, tanıtım ve tutundurma politikalarının geliştirilmesi ve bu alanda daha fazla sağlık tesisinin uluslararası sağlık turizmi kapsamında yetki belgesi alması önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Sağlık Turisti

Kaynak: 2. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi

Atıf: Seyran F. Obez sağlık turistleri Türkiye’yi neden tercih ediyor? 2. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi; Trabzon (Çevrimiçi); 15-16 Haziran 2023 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-605-74827-9-2

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: