Medikal Turizmde Sağlık Hizmeti Kalitesi ve Hasta İletişimi

Tolga GÜL,  A. Özdal DEĞİRMENCİOĞLU, Benay BULUT, Erhan DAĞ,  Yusuf Alper BAŞTÜRK, Mehmet DAĞLI

Bu çalışmada Alanya’da görev yapan sağlık personelinin demografik ve mesleki özelliklerine göre hasta iletişimi ve tıbbi hizmet kalitesi algıları araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda personelin uzmanlık alanı ve konuştuğu yabancı dil ile hasta iletişimine ilişkin algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum, medikal turizm bağlamlarında sağlık personelinin hasta iletişimi algılarının, sağlık hizmeti kalitesine ilişkin ilk elden algıları etkilediğini göstermektedir. Sağlık hizmeti kalitesinin ve hasta iletişim motivasyonunun artırılması amacıyla hastalardan veya sigorta şirketlerinden elde edilen gelirlerin medikal turistle ilgilenen tüm personele dağıtılması önerilmektedir. Ayrıca doktorlar ve hemşireler dışındaki personel de sağlık hizmeti kalitesinin ve iletişimin düşük olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle bu alana yönelik hizmet içi eğitim verilmesi de önerilmektedir.

Kaynak: Journal of Tourismology

Atıf: Gül, T. , Değirmencioğlu, A. , Bulut, B. , Dağ, E. , Baştürk, Y. A. & Dağlı, M. (2022). Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism . Journal of Tourismology , 8 (1) , 115-137 . DOI: 10.26650/jot.2022.8.1.1059252

Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/turek/issue/55422/721410

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: