Bir Estetik Yolculuk, Estetik Cerrahi ve Estetik Turizm: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Yaşar Demir

Medikal turizm son yirmi yılda hızlı bir büyüme gösterdi. Basit tıbbi işlemlerden daha spesifik cerrahi işlemleri almak için sınır ötesi ülkelere seyahat edenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Medikal turizmin hastalara sunduğu önemli hizmetlerden biri de estetik ve plastik cerrahi hizmetleridir. Son yapılan çalışmalar estetik işlem almak isteyenlerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu göstermektedir. Yapılan çalışmaların birçoğu bu duruma beğenilme arzusu, beden imajı algısı ve beden memnuniyetsizliğinin sebep olduğunu göstermektedir. Bu üç faktörün ise sosyal medya ve arkadaş baskısı ile arttığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Bu durum ise estetik işlemlere olan talepte artış yaşanmasına neden olmuştur. Ancak estetik işlemler tıbbi zorunluluk olmadığı sürece birçok ülkede sosyal güvenlik kapsamında olmayıp kişiler kendileri ödeme yaparak bu hizmetlerden yararlanmaktadırlar. Bundan dolayı birçok hasta estetik işlemleri daha uygun maliyete yaptırmak amacıyla seyahat etmektedir. Bu seyahatler sonucunda uygun koşullarda yapılmayan işlemler sonucunda hastalar komplikasyonlarla karşı karşıya kalmakta ve daha fazla maliyete katlanmaktadırlar. Hastaların sınır ötesi estetik işlemler için tercih ettikleri destinasyonlardan biri de Türkiye’dir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı estetik turizm ve estetik cerrahi işlemelerin dünyada ve Türkiye’deki durumunun ortaya konulması, medyanın estetik turizm ve estetik cerrahideki etkisinin ve estetik işlemler sonrası görülen komplikasyonların literatürde yapılan çalışmalar üzerinde değerlendirilip önerilerde bulunulmasıdır.

Kaynak: Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel

Atıf: Demir, Y. (2024). Bir estetik yolculuk, estetik cerrahi ve estetik turizm: türkiye üzerine bir değerlendirme. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 7(1), 205-214. DOI:10.33083/joghat.2024.396

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: